باسلام
در جلسه قبلی به موضوع جلسه به ترکیب های نفت خام و جداسازی آنها پرداختیم و توضیحاتی درمورد آن دادیم. در این جلسه قصد داریم به کاربردهای منحصر به فرد نفت و اثرات نفت بر روی زندگی امروزی بپردازیم همچنین مطالبی درمورد پلاستیک ها بیان میکنیم و آموزش فصل سوم علوم پایه نهم رو به اتمام میرسونیم.
متن آموزش جلسه یازدهم کلاس آموزشی علوم پایه نهم:
نفت منبعی برای ساختن
در حدود 150سال پیش همه اشیا مورد استفاده انسان از موادی مانند چوب، سنگ، انواع فلزها، شیشه یا خاک رس ساخته میشد. الیاف مورد استفاده نیز پنبه، پشم، کتان یا ابریشم بود. همه داروها و افزودنی های غذایی از منابع طبیعی بهدست میآمد. اما امروزه دانشمندان علوم تجربی با شناخت اجزای سازنده نفت و ویژگی های آنها، کاربردهای تازهای به غیر از سوختن برای برخی از آن ها پیدا کردند. برای نمونه، اتن (اتیلن) یکی از این مواد است، اتن با فرمول C2H4گازی بیرنگ است که به طور طبیعی به وسیله برخی از میوه های رسیده مانند گوجه فرنگی و موز آزاد میشود. در صنعت کشاورزی نیز از گاز اتن که از نفت خام جداسازی می شود برای تبدیل میوه های نارس به رسیده استفاده میکنند. تجربه نشان داده است که می توان از اتن فراورده های جدیدی ساخت. برای نمونه هرگاه گاز اتن را در یک ظرف دربسته گرما دهیم، یک تغییر شیمیایی رخ میدهد و طی آن یک ماده مصنوعی به نام پلاستیک تولید میشود.