باسلام
در جلسه ششم ما به داد و ستد الکترونی و تشکیل یون ها پرداختیم. همچنین در مورد ویژگی های یون ها هم بحث کردیم.
ما در این جلسه آموزش فصل دوم علوم پایه نهم رو به پایان خواهیم رسوند. همچنین به دلیل مشکلاتی آموزش ها به مدت کوتاهی متوقف خواهد شد.
و اما ادامه آموزش در جلسه هفتم:


مشارکت الکترونی
آب دریا ها، رود خانه ها، قطره های ریز باران، بلورهایی شفاف یخ، دانه های سفید برف، بخار آب و ابرها همگی شامل شمار بسیار زیادی از مولکول های آب هستند. مولکول های از اتم های اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده اند.