سلام
ما توی هفده جلسه گذشته به آموزش فصل اول تا پنجم علوم پایه نهم پرداختیم.
خب طبق قولی که بهتون دادم قصد داریم تا قبل از نوبت اول تا آخرای کتاب برسیم تا برای نوبت دوم بتونیم نمونه سوال و جزوه بزاریم.
ما تو این جلسه آموزش فصل ششم علوم تجربی رو شروع میکنیم و درمورد مطالب این فصل بحث میکینم.
با ما همراه باشید در جلسه هجدهم آموزش علوم پایه نهم: