باسلام
ما در جلسه هشتم یعنی جلسه قبلی آموزش فصل سوم علوم پایه نهم رو شروع کردیم و توضیحاتی درمورد چرخه های طبیعی و چرخه کربن دادیم. قرار شد در این جلسه به موضوع نفت خام بپردازیم.
اینم از جلسه نهم آموزش علوم پایه نهم:
نفت خام و زندگی امروز
نفت خام، مایع، غلیظ و سیاهرنگ است که در ابتدای کشف آن انسان تمایلی برای استفاده از آن نداشت اما با مرور زمان و پی بردن انسان به کاربردها و خواص نفت خام، سبب شد استفاده از آن گسترش پیدا کند و در مدت کوتاهی راه و روش زندگی انسانها تحت تأثیر این مایع سیاهرنگ قرارگرفت. به طوری که صنعت حمل و نقل متحول شد و انواع خودروها و هواپیماها پا به عرصه گذاشتند و مسافرت برای انسان بسیار آسان تر گشت. از سوی دیگر صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و کشاورزی به خوبی رشد کردند. از این رو انسان ها توانستند بر اکثر بیماری ها غلبه کنند یا آن ها را به کلی ریشه کن گردانند. در نتیجه سطح بهداشت همگانی بالاتر رفت و جمعیت جهان افزایش یافت و فناوری های جدید گسترش پیدا کرد. همه این موفقیت ها حاصل شناخت و استفاده نفت خام بود. امروزه نفت خام کاربردهای بسیار گسترده ای یافته است به طوری که ردپای آن را می توان در همه جا مشاهده کرد.
در بررسی متوجه میشویم که 80 درصد نفت مصرفی در سطح دنیا صرف سوختن و تامین انرژی میشود. در حالیکه فقط 20 درصد آن صرف ساختن فراورده های سودمند و تازه میشود.
آسانی دسترسی به نفت خام و افزایش نیاز به انرژی به دلیل افزایش جمعیت سبب شده است كه همچنان از این مایع ارزشمند بیش برای تهیه سوخت استفاده شود.
ادامه این بحث در جلسه آینده ...
کپی از مطالب آموزشگاه نه قلم ممنوع میباشد.
ما منتظر نظرات شما هستیم.