باسلام
بابت تاخیر در ارائه این جلسه آموزشی عذر میخوام. خب ما توی جلسه پانزدهم کلاس آموزشی علوم پایه نهم، آموزش فصل پنجم علوم پایه نهم، فصل نیرو، رو شروع کردیم و توضیحاتی در مورد نیرو و نیرو متوازن دادیم. امروز توی این جلسه در مورد؛ نیروی خالص عامل شتاب است، و وزن بحث خواهیم کرد.
متن جلسه شانزدهم آموزش علوم پایه نهم:
نیروی خالص عامل شتاب است
همانطور که در جلسه قبل گفتم اگر نیروهای وارد بر  جسم متوازن باشه، یعنی نیروی خالص صفر باشه، سرعت جسم تغییر نمیکند. یعنی اگر جسم در حال حرکت باشد، با همان سرعت به حرکت خود ادامه میدهد و یا اگر جسم ساکن باشد، ساکن میماند. ولی اگر نیرو وارده بر جسم متوازن نباشد یا به عبارتی دیگر نیرو خالصی برجسم وارد شود، ممکن است جسم در حال حرکت با افزایش یا کاهش سرعت خود مواجه شود و جسم ساکن هم به حرکت در آید و شتاب بگیرد. پس نتیجه میگیریم که نیرو سبب تغییر سرعت یا به عبارت دیگر سبب ایجاد شتاب در جسم میشود.
مثلا وقتی میخواهیم خودرویی را متوقف کنیم باید به جهت عکس شتاب خودرو نیرو وارد کنیم.