باسلام
ما توی جلسه قبلی یعنی جلسه دوازدهم آموزش فصل چهارم علوم پایه نهم رو شروع کردیم و به مبحث حرکت، مسافت و جابجایی و تندی متوسط پرداختیم. ما توی این جلسه به تندی لحظه ای و سرعت لحضه خواهیم پرداخت.
متن آموزش فصل چهارم علوم پایه نهم – جلسه سیزدهم:
تندی لحظه ای
وقتی به اجسام اطراف خودمون نگاه میکنیم، متوجه میشیم بعضی هاشون تندتر و بعضی ها کندتر حرکت میکنن. خیلی وقت ها هم دیدیم که یک محرک سرعت خود را کاهش یا افزایش میدهد. مثلا خودرویی پشت چراع قرمز ایستاده است و سرعت آن صفر است. در هنگامی که چراغ سبز میشود و خودرو به تدریج حرکت میکند و سرعت آن افزایش می یابد. به تندی خودرو یا هر متحرک در هر لحظه، تندی لحظهای گفته میشود. معمولاً برای سادگی در گفتار و نوشتار، تندی لحظهای را به صورت تندی بیان میکنیم یا مینویسیم.