باسلام

سومین جلسه کلاس آموزشی علوم پایه نهم آماده است.

ما در جلسه دوم به موضوع نافلزات و نقش آنها در زندگی پرداختیم و به اکسیژن و ترکیب بودن آن با بیشتر ترکیبات اشاره ای کردیم و در مورد عناصر تشکیل دهنده هوا و فلوئور و کلر نیز بحث کردیم.

و اما جلسه سوم:

همانطور که در جلسه قبل گفته شد، فلوئور را برای جلوگیری از پوسیدگی دندان ها به خمیردندان اضافه میکنند و فلوئور مانند کلر که در تصفیه آب، ضدعفونی کردن اجسام، سموم کشاورزی و ... استفاده میشود در مدار آخر خود 7 الکترون دارد.

...