باسلام

اولین کلاس آموزشی رو در آموزشگاه نه قلم براتون آماده کردم.

+ به هفته نامه اضافه شد

در کلاس آموزشی علوم تجربی پایه نهم (جلسه اول) به بررسی بخشی از فصل یک پرداختیم.

بدلیل زحمت زیاد برای این آموزش ها فقط اعضا میتوانند ادامه مطلب را ببینند.

خب متن آموزش:

هر چیزی که در زندگی استفاده میکنیم یک یا چند مواد اولیه ساخته شده است. برخی مواد خالص و بعضی مخلوط اند. مواد خالص عنصر یا ترکیب هستند. از طرف دیگر مواد ممکن است طبیعی یا مصنوعی باشند. دانشمندان با مطالعه خواص این مواد و تغییرات در آن موادی جدید بار استفاده در زندگی بوجود می آوردند.

 

ادامه آموزش در ادامه مطلب ...