+آپدیت مرداد 1395

کتاب های زبان انگلیسی متوسطه در این سال ها کاملا دگرگون شدند و آموزش با همکاری دانش آموز در محوریت خود قرار داده است. کتاب پایه نهم در ادامه دو کتاب قبلی میباشد و به آموزشموضوعی پرداخته است. همچنین کتاب کار ویژه این کتاب نیز مانند سال های پیش طراحی شده است و در پست های دیگر قرار گرفته است.

ویژگی های این کتاب:

  • توجه به هر چهار مهارت زبانی
  • تاکید بر آموزش عملی زبان انگلیسی
  • استفاده از ایده های نوین در آموزش زبان
  • توجه به جنبه احساسی زبان در فرایند آموزش
  • آموزش با همکاری و همیاری دانش آموز
  • و …

تصویر جلد کتاب زبان انگلیسی پایه نهم

تصویر جلد کتاب زبان انگلیسی پایه نهم

دانلود کتاب اصلی زبان انگلیسی پایه نهم در ادامه مطلب