برای اینکه آشفتگی فکری را از خود برانید روشهای زیادی وجود دارد که روشهای معمولی و متداول است که  تاثیر گذار نیست ولی در اینجا برایتان روشهای غیر معمولی و نامتداولی معرفی میکنیم که بسیار مفید است و استرس را از شما دور میکند و یا به حداقل می رساند و با این روشها به آرامش ذهنی و فکری می رسید.

1- گوش هایتان را ماساژ بدهید. 
ماساژ دادن گوش ها برای کاهش استرس ساده, موثر, و فقط چند دقیقه زمان می برد. به آرامی لاله گوش تان را با انگشت شست و سبّابه مالش بدهید , سپس لبه های بیرونی گوش تان را از پایین به بالا ماساژ بدهید. این مناطق از گوش تان دارای نقاط انعکاسی است که مناطق خاصی از بدنتان را استراحت می دهد.
2- مصرف ویتامینC  بدنتان را افزایش بدهید.
تحقیقات نشان داده است که ویتامین C اثرات جسمی و روانی استرس را کاهش می دهد. در زمانی های استرس زا, مصرف ویتامین  Cتان را افزایش بدهید.

...