تعدادی سوال از کتاب ریاضی پایه نهم در قالب پیک نوروزی برای استفاده شما عزیزیان توسط دبیر گرامی مسعود زیرکاری طراحی شده و شما میتوانید از آن استفاده کنید.

در این پیک انواع سوالات و معماها وجود دارد که باعث میشود مطالب درس ریاضی را در ایام نوروز فراموش نکنید.

دانلود پیک در ادامه مطلب