باسلام
امروز براتون نمونه سوال فصل سوم علوم پایه نهم رو آماده کردم.
سطح این نمونه سوال متوسط است.
در این نمونه بیشتر سوالات تشریحی وجود دارد. (12 سوال تشریحی و 1 سوال جای خالی)

دانلود نمونه سوال فصل سوم علوم پایه نهم در ادامه مطلب