باسلام
امروز براتون نمونه سوال فصلاول الی سوم علوم پایه نهم رو آماده کردم.
سطح این نمونه سوال متوسط است.
.در این نمونه سوال، سوالات تشریحی،صحیح غلط و جای خالی وجود دارد

دانلود نمونه سوال فصل اول تا سوم علوم پایه نهم در ادامه مطلب