نرم افزار درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم که در آن فیلم های تاریخی و مسنتد مرتبط با موضوع و همچنین پاورپوینت کامل درس که به عنوان تحقیق و برای تدریس مناسب است. وجود دارد.

دانلود نرم افزار درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم در ادامه مطلب