درود

از زمانی که از نظام جدید آموزشی رونمایی شد، دانش آموز مقاطع جدید مخصوصا پایه ای که سال نخست آن است، ترس کمبود آموزشات مجازی و محتویات آموزشی را داشته اند.

در سال تحصیلی پیش رو برای اولین بار در مدارس متوسطه دوم، دانش آموزانی در پایه دهم تحصیل خواهند کرد و پس از آن به پایه های یازدهم و دوازدهم راه خواهند یافت.

ما آمده ایم تا مشکل کمبود محتویات آموزشی را حل کنیم!

همانطور که با سایت نه قلم، مرجع تخصصی پایه نهم شدیم. اینبار میخواهیم مرجعی برای متوسطه دوم شویم.

ما سایت مدرسه سوم را به منظور از بین بردن خلاء موجود در مورد متوسطه دوم جدید راه اندازی کرده ایم تا بتوانیم کمکی به دانش آموزان این مرز و بوم کنیم

در ادامه با معرفی کامل مدرسه سوم همراه نه قلم باشید...