سلام

فردا اول مهره و مدرسه ها شروع میشه. چه حسی دارین؟؟؟

نفرت داشتن بعضی از دانش آموزان از مدرسه از همون زمان انسان های اولیه بوده. (شما فکر کنید ارثیه :D)

خب خداوکیلی روز اول مدرسه قشنگ که هست. بعد سه ماه و خورده تعطیلی کله صبح پا میشین میرین تو صف از جلو نظام میکنین. راستشو بگن من که اول نمیروم یعنی نمیرسم که برم. (مسافرت اخه)

به هر حال انشاءالله هر چی دوست داشتین بهتون برسه و معدل همتون 20 باشه.

مدرسه شروع شد مارو یادتون نره ها!!!!

شاعر میگه:

می تراود شعر ناب مدرسه در صف پر التهاب مدرسه
مشق ما لبخند ناز باغبان می شود فردا گلاب مدرسه
می نویسد خنده را در دفترش ساقه های پرشتاب مدرسه
تخته ی سبز کلاس آخری می کشد نقش عقاب مدرسه
زنگ تفریح دلم را می دوم با گلی از خاک و آب مدرسه
می شود زخمی نگاه پنجره باسوال بی جواب مدرسه
می رود فصل بهار و باز هم پاره می گردد کتاب مدرسه ؟