در پایه نهم ما آزمون های مهمی مانند آزمون های هدایت تحصیلی، آزمون نمونه و تیزهوشان رو در پیش داریم. پس بهتر است با روش های درست تست زدن آشنا شویم تا احتمال موفقیت خود را افزایش دهیم. تعدادی از روش های موثر تست زنی در ادامه آمده است.

شک بین دو گزینه

اگر در تستی بین دو گزینه شک کردید، حتما از خیر آن تست نگذرید. حتی اگر با روش مهندسی معکوس مبتنی بر توزیع نرمال هم نتوانستید از روی پاسخ های طرفین گزینه درست را حدس بزنید، بازهم از خیر تست های دو گزینه تردیدی به راحتی نگذرید. دلیل آن هم بسیار راحت است: احتمال درست بودن یکی از گزینه ها بر اساس احتمالات ۵۰ درصد است.

فرض کنید در کل سوالات یک آزمون، ۲۰ سوال دارای چنین حالتی باشد. دو داوطلب را در نظر بگیرید. داوطلب اول به هیچ کدام از این ۲۰ تست پاسخ نمی دهد، در نتیجه نمره او برای این ۲۰ سوال صفر درصد خواهد بود. فرد دوم، اما به همه این سوالات با شک و تردید جواب‏ می‏دهد. بر طبق قانون احتمالات از این ۲۰ تست، ده تا درست و ده تا غلط خواهند بود. پس نمره داوطلب با فرض سه امتیاز منفی مساوی یک امتیاز مثبت برابر است با ۳۳ درصد. یعنی نمره فرد برای این ۲۰ تست، ۳۳ درصد خواهد بود و این در مقایسه با نمره فرد اول ، یعنی صفر درصد، نمره بالا و سرنوشت سازی است.