باسلام

به درخواست دوستان رشته ها رو براتون معرفی میکنم. برگرفته از خیلی سبز.

رشته علوم تجربی یكی از رشته های شاخهی نظری است و دومین رشته مورد استقبال دانش آموزان، به ویژه دختران است و پس از رشته های علوم انسانی و ریاضی فیزیك و زبان های خارجی، رتبه چهارم میزان قبولی را در كنكور سراسری دارد.

شرایط پذیرش رشته علوم تجربی

برای ورود به این رشته دو شرط لازم است:

  • در امتحانات خرداد یا شهریور ماه پایه نهم قبول شده باشید.
  •  نمره های لازم برای این رشته را به شرح زیر گرفته باشید:

مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یك از دروس ریاضی و علوم تجربی در دو پایه دوره متوسطه اول، بدون ضریب كمتر از 30 نباشد.
نمره درس های ریاضی و علوم تجربی پایه نهم، هر یك كمتر از 10 نباشد و حداقل در یكی از دو درس فوق نمره 12 گرفته باشید.
معدل درس های مرتبط با رشته در دوره متوسطه اول، كمتر از 12 نباشد، به عبارتی مجموع نمره های این دروس كمتر از 108 نباشد