+آپدیت مرداد ۱۳۹۵

بالاخره کتاب های اصلی و کامل دروس پایه نهم آماده شدن

توی این مطلب دانلود کتاب اصلی فارسی پایه نهم رو براتون گذاشتیم.

 این کتاب فارسی در ادامه کتب فارسی سال های پیش است و دقیقا همان روند را ادامه داده است. کتاب فارسی پایه نهم همانند کتب ادبیاتی ایرانی، ابتدا با ستایش شروع و در پایان با نیایش به اتمام میرسد.  رویکرد آموزشی کتاب فارسی پایه نهم، رویکرد فعالیت بنیاد و مشارکتی است؛ بنابراین، طراحی و به کارگیری شیوه‌های آموزشی متنوع و روش‌های همیاری و گفت‌وگو توصیه میشود. حضور فعال دانش‌آموزان در فرایند یاددهی  یادگیری، کلاس را سرزنده، با نشاط و آموزش را پویاتر میسازد و به یادگیری، ژرفای بیشتری می‌بخشد.

تصویر جلد کتاب فارسی پایه نهم

فارسی پایه نهم

دانلود کتاب فارسی پایه نهم در ادامه مطلب