ببخشید خیلی توضیح نمی دهم دانلود کنید

فقط بگم جزوه کامل برای یادگیری نکات ادبی و زبانی پایه نهم هستش

منبع:دبیرستان شهید شاهد امینی

دانلود در ادامه مطلب