باسلام
چهارمین جلسه کلاس آموزشی علوم پایه نهم آماده است.
ما در جلسه سوم به طبقه بندی عنصرها و مواد مصنوعی و طبیعی پرداختیم و توضیحاتی کامل درباره آن دادیم.


و اما جلسه چهارم:
پلاستیک ها در محیط زیست به راحتی تجزیه نمیشوند و برای مدت های طولانی در طبیعت باقی می مانند. سوزاندن آنها نیز بخارات سمی وارد هوا میکند. کارخانه پلاستیک سازی به منظور افزایش کیفیت فراورده های حاصل از بازگردانی پلاستیک های پر مصرف کد های ویژه ای را برای هر یک از آنها معین کرده اند . تفکیک زباله های پلاستیکی به کمک این کد ها بسیار آسان است و سبب می شود تنها یک نوع ماده پلاستیکی بازگردانی شود.