سلام
ما توی جلسه قبلی از کلاس آموزشی علوم پایه نهم در آموزشگاه نه قلم، آموزش فصل ششم علوم پایه نهم رو شروع کردیم و در این جلسه اونو ادامه خواهیم داد.
توی این جلسه به موضوعات فشار در مایع ها، اصل پاسکال و فشار در گاز ها خواهیم پرداخت و آموزش فصل ششم علوم پایه نهم رو تمام خواهیم کرد.
من سعی میکنم که تا قبل از نوبت اول به درس های آخر کتاب برسیم.
با ما همراه باشید در جلسه نوزدهم آموزش علوم پایه نهم: