باسلام
ما در جلسه پنجم آموزش فصل دوم علوم پایه نهم رو شروع کردیم و این جلسه هم بحث قبلی رو ادامه میدیم. در جلسه قبلی توضیحاتی در مورد مواد و عناصر و ترکیب ها دادیم و مولکول ها و یون ها رو معرفی کردیم.
و اما ادامه آموزش در جلسه ششم:


داد و ستد الکترونی و تشکیل یون ها
هر گاه اتم ها در شرایط مناسب در کنار هم قرار گیرند، یک واکنش شیمیایی بین آن ها رخ می دهد و مواد جدیدی تولید می شوند . به طوری که خواص فراورده ها با واکنش دهنده ها تفاوت دارند. مثلا فلز براق سدیم با مولکول های گاز کلر واکنش نشان میدهد و نمک سدیم کلرید رو بوجود میارن. سدیم فلزی خطرناک و کلر گازی سمی و زردرنگ است که در ترکیب با هم، سدیم کلرید سفید را بوجود می آورند که خطری ندارد. در این نمک یون های مثبت و منفی کنار هم قرار گرفته اند.