جزوه آموزش انواع گیاهان به صورت نموداری یا درختی آماده شده و هم اکنون قابل دانلود است.

در آموزش نموداری تمام مطالب در یک نمودار کوک قرار میگیرد و کمک زیادی به یادگیری و آموزش موضوع مربوط میکند. ارائه این نوع آموزش در برنامه های نه قلم قرار دارد.

در این جزوه نموداری به گیاهان آوند دار و بی آوند، دانه دار و بی دانه و ویژگی های دیگر اشاره شده است و برای مبحث گیاهان علوم پایه نهم بسیار مناسب میباشد.

حتما دانلود کنید.

دانلود در ادامه مطلب