باسلام

تمام کتاب هایی که در وب گذاشته شده اند پیش نویس هستند یعنی نسخه غیر قابل استناد هستند و فقط مطالب کلی کتاب ها را بیان میکنند. در کتاب های پیش نویش اشتباه بسیار است.

کتاب های اصلی پایه نهم طبق اطلاعیه آموزش و پرورش در شهریور ماه منتشر میشوند.

در کتاب های اصلی پایه نهم دیزاین و جمله بندی مطالب بهتر بوده و دانش آموز رو گیج نمی کنه.

باتشکر

مدیریت نه قلم