باسلام

دومین جلسه کلاس آموزشی علوم پایه نهم آماده است.

ما در جلسه اول در مورد مواد اطراف ما و فلزی یا نافلزی بودن آنها و واکنش پذیری فلزات پرداختیم.

و اما جلسه دوم:

همانطور که میدانید برخی از مواد نافلز هستند و برخی دیگر از نافلز ساخته شده اند مثلا هوای پاک مخلوطی ناهمگن است و تمام اجزای آن از عناصر نافلز تشکیل شده است. همانطور که میدانید اکسیژن یکی از عناصر تشکیل دهنده هواست به صورت مولکول دو اتمی اکسیژن O2 در هوا وجود دارند.

 

ادامه آموزش در ادامه مطلب ...