باسلام
بعد از چند وقت توقف آموزشات اینبار با آموزش فصل چهارم علوم پایه نهم برگشتیم. بابت تاخیرات عذرخواهی میکنم.
خب ما توی یازده جلسه قبلی به آموزش فصول اول تا سوم علوم پایه نهم پرداختیم و آموزش اونا رو تکمیل کردیم. ما قصد داریم تو این جلسه و جلسه های بعدی به آموزش فصل چهارم علوم پایه نهم "حرکت چیست" بپردازیم.
متن آموزش فصل چهارم علوم پایه نهم:
همانطور که میدونید همه چیز در دنیای اطراف ما درحال حرکت است. حتی زمین به نظر ساکن میرسد در حال حرکت است یا الکترون های درون اتم همواره در حال جابجایی هستند.
اتم های اجسام همواره در محل خود نوسان میکنند.
مسافت و جابجایی
ما برای رفتن به جایی مثلا خانه اقوام از تعداد زیادی کوچه، خیابان و اتوبان عبور میکنیم. به مجموع طول هایی که ما از مقصد تا مبدا خود پیموده ایم، مسافت پیموده شده میگویند.