نمونه سوالی  برای نوبت اول آمادگی دفاعی پایه نهم آماده شد و در ادامه قابل دانلود خواهد شد.

سطح این نمونه سوال ساده می باشد.

 

دانلود در ادامه مطلب