سلام
ما توی جلسه قبلی از کلاس آموزشی علوم پایه نهم در آموزشگاه نه قلم، آموزش فصل ششم علوم پایه نهم رو شروع کردیم و در این جلسه اونو ادامه خواهیم داد.
توی این جلسه به موضوعات فشار در مایع ها، اصل پاسکال و فشار در گاز ها خواهیم پرداخت و آموزش فصل ششم علوم پایه نهم رو تمام خواهیم کرد.
من سعی میکنم که تا قبل از نوبت اول به درس های آخر کتاب برسیم.
با ما همراه باشید در جلسه نوزدهم آموزش علوم پایه نهم:

فشار در مایع ها
تا حالا سر شلنگ را با انگشت خود گرفته اید. آب فشاری بدست شما وارد میکند که شما فقط برای مدت کوتاهی میتوانید آن را تحمل کنید. یا در استخر ها هنگام رفت به زیر آب میتوانید فشار آب را بر بدن خود مخصوصا بر گوش خود احساس کنید.
در هر عمقی از مایع فشار وجود دارد. ما میتوانیم فشار در مایع ها رو فشار وزن آب بر سطحی فرضی در نظر بگیریم در نتیجه پس هر چه عمق مایع زیاد تر شود چون وزن آن زیادتر میشود، فشار آن هم زیاد میشود.
نکته: فشار مایع در یک عمق مشخص از سطح مایع، بدون توجه به اندازه ظرف آن، یکسان است.
اصل پاسکال: اگر مایعی را در ظرفی محصور کنیم و سپس به آن فشار وارد کنید، آن فشار بود کم یا زیاد شدن به بخش های دیگر مایع و دیواره های ظرف منتقل میشود که به این ویژگی اصل پاسکال میگویند.
در سیستم های هیدرولیکی از این اصل استفاده میشود.
فشار در گاز ها
اگر در بادکنک بیش از حد گاز وارد کنید، گاز به دیواره های بادکنک فشار می آورد و بادکنک می ترکد.
هوا هم مانند دیگر گازها به سطوحی که با آن در تماس است فشار وارد میکند. در اطراف کره زمین و تا ارتفاع معینی هوا وجود دارد. هرچه به بالاتر میرویم تراکم هوا کم میشود در نتیجه فشار هوا هم کم خواهد شد.
نکته: فشار هوا در نقاط کوهستانی از نقاط ساحلی و پست تر کمتر است.
نکته: وقتی برای خوردن آبمیوه از نی استفاده میکنید، از فشار هوا استفاده میکیند.
نکته: در تنفس هم از فشار هوا استفاده میشود.