+آپدیت تیرماه 1395

درود

کتب علوم تجربی پایه نهم ترکیبی از مباحث آزمایشگاه، زیست شناسی، زمین شناسی، فیزیک، شیمی و نگرش به فضا هست که در اختیار دانش آموزان قرار میگرد. این درس از اهمیت بالایی برخوردار است و تاکید زیادی بر تلاش و کوشش برای موفقیت در آن شده است.

کتاب علوم پایه نهم که در سه جلسه 50 دقیقه در مدارس عادی و چهار جلسه 50 دقیقه در مدارس خاص تدریس میشود، شامل محتویات از قبیل زیر است:

آشنایی با مفاهیم اتم و مواد

آشنایی با مفاهیم انواع ترکیب مواد

آشنایی با مفاهیم فیزیکی از جمله سرعت، تندی، شتاب، فشار و ...

آشنایی با سه قانون نیوتون

آشنایی با مزیت مکانیکی و ماشین ها

بررسی گروه های عمده جانوری و گیاهی

بررسی ساختار زمین

 

تصویر جلد کتاب علوم پایه نهم:

میتوانید هم اکنون این کتاب را در ادامه مطلب دانلود کنید.

بخش دانلود:مقدمه 529.95 کیلوبایت
بخش اول 1.95 مگابایت
بخش دوم 792.71 کیلوبایت
بخش سوم 1.1 مگابایت
بخش چهارم 868.9 کیلوبایت
بخش پنجم 2.48 مگابایت
بخش ششم 780.83 کیلوبایت
بخش هفتم 813.88 کیلوبایت
بخش هشتم 860.62 کیلوبایت
بخش نهم 881.9 کیلوبایت
بخش دهم 736.87 کیلوبایت
بخش یازدهم 841.39 کیلوبایت
بخش دوازدهم 735.29 کیلوبایت
بخش سیزدهم 757.63 کیلوبایت
بخش چهاردهم 905.89 کیلوبایت
بخش پانزدهم 947.41 کیلوبایت
علوم تجربی 9.53 مگابایت