+ لینک ها درست شد

باسلام

با تلاش برنامه نویس نه قلم، دو نرم افزار اندرویدی بسیار کاربردی ویژه دانش آموزان و معلمان در خصوص صرف کامل فعل، آماده شد.

شما این این نرم افزارها می توانید تمام فعل ها را در گوشی همراه هوشمند (اندرویدی) خود صرف کنید.

امکانات نرم افزار صرف فعل فارسی:

صرف کامل فعل ماضی شامل ماضی بعید، ماضی مستمر، ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی التزامی و ماضی نقلی.

صرف کامل فعل مضارع شامل مضارع اخباری، مضارع التزامی و مضارع مستمر

صرف کامل فعل مستقبل

* شما فقط باید بن فعل مورد نظر را وارد کنید تا فعل را صرف شده تحویل بگیرید. از استثنائات زبان در این نرم افزار استفاده نشود.

امکانات نرم افزار صرف فعل عربی:

صرف کامل فعل ماضی

صرف کامل فعل مضارع

* شما باید سه حرف اصلی فعل را وارد کنید. از استثنائات زبان در این نرم افزار استفاده نشود.

 

دانلود نرم افزار صرف فعل فارسی

دانلود

دانلود نرم افزار صرف فعل عربی

دانلود

 

موفق باشید