درود

نه قلم برای آسان تر کردن دسترسی شما به مطالب درس، از ابتدای تاسیس خود ربات تلگرام خود را معرفی کرد.

در ابتدا ربات هیچگونه امکاناتی نداشت و کم کم به سوی کامل شدن قدم برداشت.

هنگ ها و قعطی های مکرر ربات باعث شد به فکر ورژن دوم ربات با امکانات بیشتر بیفتیم. و اکنون ورژن دوم ربات نه قلم در دسترس میباشد.

برای دسرسی کافیست دوباره دستور /start را در ربات وارد کنید.

امکانات ورژن دوم ربات تلگرام نه قلم:

-بخش نمونه سوال به صورت دسته بندی شده

-بخش جزوه به صورت دسته بندی شده

-بخش حل تمرین به صورت دسته بندی شده

-ارتباط مستقیم با مدیریت

و ...

همچنین دستورات ویژه گروه های عضو در بخش راهنمای ربات موجود است

 

موفق باشید

مدیریت نه قلم