در ادامه نمونه سوال نوبت اول، میرسیم به نمونه سوال نوبت اول مطالعات اجتماعی پایه نهم. در این نمونه سوال تمام سوالات از همه بخش های نیمه کتاب وجود دارد. سطح سوالات این نمونه سوال متوسط است به گونه ای که هم سوال آسان و هم سوال سخت در آن موجود است. همچنین پاسخنامه کامل این نمونه سوال در انتها موجود است.

نوع سوالات نمونه سوال نوبت اول مطالعات اجتماعی پایه نهم

در این نمونه سوال این نوع سوالات موجود است؛

  • تستی
  • صحیح / غلط
  • کوتاه پاسخ
  • تشریحی

دانلود در ادامه مطلب

دانلود نمونه سوال نوبت اول مطالعات اجتماعی پایه نهم

برای دانلود این نمونه سوال از دکمه زیر استفاده کنید.

 

دانلود

امیدواریم در امتحانات موفق شوید.

منتظر نظرات و حمایت های شما هستیم.