سلام

در ادامه این مطلب 10 سوال مهم از درس هفتم کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم رو براتون گذاشتم.

این سوالات شامل سوالات تستی، جای خالی و تشریحی هست.

برای مشاهد سوالات به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

۱- مهاجرت گروهی از افغان ها به کشور همسایه چه نوع مهاجرتی است؟

 1. مهاجرت داخلی
 2. مهاجرت اختیاری
 3. مهاجرت اجباری
 4. مهاجرت فصلی

۲- شهرهای دانشگاهی مربوط به کدام یک از عوامل انسانی جذب جمعیت می‌شوند؟

 1. اقتصادی
 2. سیاسی-اداری
 3. فرهنگی
 4. تسهیلات

۳- علت اصلی رشد فوق العاده جمعیت در دهه های اخیر چیست؟

 1. کاهش مرگ و میر کودکان
 2. افزایش ازدواج جوانان
 3. کاهش جنگ و درگیری های سیاسی
 4. افزایش امکانات زندگی

۴- کدام یک از موارد زیر از عوامل طبیعی جذب جمعیت به شمار نمی‌آیند؟

 1. نواحی معتدل و مرطوب
 2. دشت‌ها و جلگه‌ها
 3. ذخایر زیر زمینی
 4. وسایل ارتباطی

۵- اگر درصد رشد جمعیت به کمتر از صفر برسد، به آن ……….. می‌گویند.

۶- رفتن مردم از جایی به جای دیگر به منظور کار یا زندگی، …………. نام دارد.

۷- یکی از عظیم ترین مهاجرت های بشر در قرن …………. و ………… مهاجرت ……….. مردم اروپا به آمریکا و استرالیا بوده است.

۸- در صد سال اخیر ، یکی از تغییرات مهم در الگوی سکونت جمعیت گسترش …………… بوده است.

۹- عوامل انسانی جذب جمعیت را نام ببرید.

۱۰- مهاجرت اجباری را با مهاجرت اختیاری مقایسه کنید و مثال بزنید.

nim-kat.ir