کلسیم  ۱٫۵٪ : برای سختی و استحکام استخوانها و دندانها کمک می کند، همچنین برای عملکرد اعصاب و عضلات ، و برای انعقاد خون مهم است.
    فسفر  ۱٪  : برای ساخت و حفظ استخوانها و دندانها  مورد نیاز است ، همچنین  در مولکول ATP (آدنوزین تری فسفات)، که برای تامین انرژی لازم برای واکنش های شیمیایی در بدن نیاز است کمک می کند.
    پتاسیم  ۰٫۴٪ : برای هدایت الکتریکی اعصاب و حفظ تعادل آب بدن لازم میباشد.
    گوگرد  ۰٫۳٪ : در غضروف، انسولین (هورمونی که بدن اجازه  استفاده از قند را می دهد)،در  شیر مادر، پروتئین هایی که نقش مهمی در سیستم ایمنی بدن ایفا می کنند، وجو دارد و در کراتین ماده ای در پوست، مو و ناخن یافت می شود.
    کلر  ۰٫۲٪  : به عملکرد مورد نیاز و صحیح اعصاب، همچنین در تولید شیره معده کمک می کند.
    سدیم ۰٫۲٪ : نقش مهمی در هدایت الکتریکی اعصاب، همچنین تنظیم مقدار آب بدن کمک می کند.
    منیزیم  ۰٫۱٪  : نقش مهمی در ساختار اسکلت و عضلات؛ دارد همچنین در مولکول هایی که با کمک آنزیم با استفاده از ATP برای تامین انرژی واکنش های شیمیایی در سلول ایجاد می کنند یافت می شود.
    ید (مقدار کمی) : بخشی از هورمون مهم تولید شده توسط غده تیروئید برای تنظیم سوخت و ساز بدن است.
    آهن (مقدار کمی)  : بخشی از هموگلوبین میباشد که گلبول های قرمز اکسیژن را حمل می کند..
    روی (مقدار کمی)  : بخشی از آنزیم های دخیل در هضم غذا میباشد.