باسلام

بخش های نه قلم تقربیا کامل شد.

بخش اول نه قلم، نمونه سوال است.

در این بخش نمونه سوال های میان ترم، نوبت اول و نوبت دوم پایه نهم قرار میگیره. زیر مجموعه های این بخش کاملا واضح است.

بخش دوم نه قلم، کتب درسی است.

در این بخش کتاب های درسی پایه نهم و کتاب کار های مختلف برای دروس مختلف قرار داده میشود.

بخش سوم نه قلم، تحقیقات است.

در این بخش جواب تحقیقات و پرسش های کتاب های مختلف پایه نهم قرار داده میشود. همچنین تحقیقاتی مرتبظ با درس ها  هم قرار میگیره.

بخش چهارم نه قلم، آموزشگاه است.

در آموزشگاه نه قلم به آموزش آنلاین دروس پایه نهم به صورت متن و تصویر و ویدیو آموزشی پایه نهم قرار میگیره.

بخشی های دیگری هم اضافه میشه.

 

باتشکر