باسلام

بخش اول نه قلم، نمونه سوال است.

در این بخش نمونه سوال های میان ترم، نوبت اول و نوبت دوم پایه نهم قرار میگیره. زیر مجموعه های این بخش کاملا واضح است.

بخش دوم نه قلم، کتب درسی است.

در این بخش کتاب های درسی پایه نهم و کتاب کار های مختلف برای دروس مختلف قرار داده میشود.

بخش سوم نه قلم، تحقیقات است.

در این بخش جواب تحقیقات و پرسش های کتاب های مختلف پایه نهم قرار داده میشود. همچنین تحقیقاتی مرتبظ با درس ها  هم قرار میگیره.

بخش چهارم نه قلم، آموزشگاه است.

در آموزشگاه نه قلم به آموزش آنلاین دروس پایه نهم به صورت متن و تصویر و ویدیو آموزشی پایه نهم قرار میگیره.

بخش پنجم نه قلم، جزوه است.

در این بخش جزوات دروس مختلف پایه نهم قرار خواهد گرفت.

بخش ششم نه قلم، پاورپوینت است.

 در این بخش انواع پاورپوینت آموزشی و تدرسی دروس مخلف پایه نهم قرار میگیره و کلاس نهمی ها میتونن استفاده کنن.

بخش هفتم نه قلم، نرم افزار آموزشی است.

در این بخش نرم افزار های کمک آموزشی و محتواهای تولید شده توسط دانش آموزان قرار میگیره.

بخش هشتم نه قلم، حل تمرین است.

در این بخش پاسخ تمام تمریت های دروس قرار میگره و به نوعی گام به گام های دروس پایه نهم هست.

بخش نهم نه قلم، اختصاصی ما است.

در این بخش مطالبی قرار میگره که هیچ جای نت نیست مثل هفته نامه و طرح باهوش هفته

بخش دهم نه قلم، روانشناسی و مشاوره است و از عنوانش همچی پیداست.

و بخش آخر نه قلم هم مخصوص مدیریت میباشد.

باتشکر