درود

بودجه بندی مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی که به احتمال زیاد نمونه آزمون آن در نه قلم قرار خواهد گرفت، به این شکل میباشد.

پیام های آسمان از صفحه 11 تا 113

عربی از صفحه 1 تا 70

زبان انگلیسی از صفحه 15 تا 79

علوم تجربی از صفحه 1 تا 104

ریاضی از صفحه 1 تا 94

مطالعات اجتماعی 1 تا 106

 

نه قلم تمام سعی خودش رو میکنه تا نمونه آزمون مرحله دوم پیشرفت تحصیلی رو قرار بده. آخرین اخبار نه قلم را در ربات تلگرام نه قلم (@GhalamsBot) پیگیری کنید.

پس از آماده شدن نمونه آزمون لینک پست در این پست قرار خواهد گرفت.